SVETILJKA
FERAL 4

Svetiljka FERAL 4 predstavlja moderno rasvetno telo, svedene i jasne forme koja se nenametljivo uklapa u sve urbane sredine i namenski koncipirane zone. Radi se u varijanti sa konvencionalnim i LED svetlosnim izvorima.
Osnov svetiljke čini kućište izrađeno u kombinaciji  odlivaka od Al legure i elemenata od Al lima izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metala, kojom su oblikovani i cilindrični poklopac, reflektor i poklopno ležište. Protektor se radi od providnog polikarbonata unutar koga je smešten odgovarajući optički blok, zajedno sa predspojnim uređajima, odnosno, napajanjem.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteka za fotometrijski proračun može se naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
FERAL 4 - 70 NaVP/MH
- - kružna - -
FERAL 4 - 100 NaVP/MH
- - kružna - -
FERAL 4 - 150 NaVP/MH
- - kružna - -
FERAL 4 - 24-38 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP66
Otpornost na udar: IK10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP43        ( za konvencionalne izvore )
                                            IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
FERAL 4 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 6,1kg
FERAL 4 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 6,1kg
FERAL 4 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 6,1kg
FERAL 4 -24-38 LED 24-38 W 3 120 / 4 949 lm prema izabranim diodama 6,1kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub sa završetkom prečnika 76,1mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke.

održavanje
Pristup svetlosnom izvoru i predspojnim uređajima, odnosno napajanju, omogućen je odvrtanjem dva sigurnosna vijka i pomeranjem poklopnog elementa u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji, odnosno napajanje, su pristupačni i nalaze se na posebnim nosačima. Kod klasičnih rešenja promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.