SVETILJKA
MOMENTUM 4

Svetiljka MOMENTUM 4 predstavlja savremeno rešenje za potrebe javne rasvete, prvenstveno namenjena osvetljenju saobraćajnica viših i srednjih kategorija za regionalne puteve i sve vrste komunikacija u okviru gradskih i namenski specijalizovanih sredina. Svetiljka je zasnovana na LED tehnologiji visokih svetlotehničkih performansi i modernom dizajnu koji u skladnom sadejstvu nude optimalni izbor u svojoj klasi. Dvodelno kućište sa poklopcem radi se od aluminijumske legure livene pod pritiskom i zajedno sa protektorom od kaljenog stakla formira celovit sklop unutar koga je smešten modularni LED svetlosni izvor sa odgovarajućim drajverom. Po zahtevu, svetiljka se oprema i DALI sistemom.
Završna zaštita je poliesterskim prahom RAL 7046 ili po izboru, prema ton karti.
Svetiljka pruža mogućnist brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
MOMENTUM 4 LED 70-150W
- - usmereno - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI)

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
MOMENTUM 4 LED 70-150W 9 800 / 20 020 lm 3000-5000K 8,0kg

Montaža i održavanje

montaža
Montaža svetiljke vrši se preko cevastog naglavka u sklopu svetiljke, predviđenog za kružni stubni ili konzolni nosač, prečnika 60,3mm. Zglobna veza svetiljke omogućava direktnu montažu na stubni nosač uz mogućnost podešavanja nagibnog ugla u rasponu od 15 stepeni. Pritezanje svetiljke vrši se preko 2 ( dva ) imbus vijka M10x20mm.

održavanje
Pristup optičkom bloku i elektronskim uređajima omogućen je bez upotrebe alata, otkočivanjem sigurnosnog pritezača pomoću koga se svetiljka i zatvara.