KONZOLA
ALBA

Konzola ALBA predstavlja vid savremeno koncipiranog nosača od različitih, ravnih i lučno povijanih čeličnih cevi kružnog poprečnog preseka, upotpunjenih sa dekorativnim detaljima od čelika i elementima izvedenim tehnikom dubokog izvlačenja metala, u završnom sklopu pružajući izuzetno zahvalno rešenje za kombinovanje sa velikim brojem stubova i svetiljki raznorodnih stilskih orijentacija.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.