SVETILJKA
M -YHA03

Svetiljka M-YHA03 je treći tip rasvetnog tela u okviru istoimene serije, dimenzionalno i konstruktorski prilagođena savremenim svetlotehničkim zahtevima pri osvetljenju autoputeva, regionalnih i gradskih saobraćajnica višeg ranga, kružnih tokova, raskrsnica i komunikacija unutar funkcionalnih zona.
Kućište svetiljke je izrađeno od legure aluminijuma livene pod pritiskom.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i konzolama.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
M-YHA03 - 250 NaVP/MH
Magistralne, važnije gradske saobraćajnice, petlje <16 m usmerena 10 - 12 m 30 - 32 m
M-YHA03 - 400 NaVP/MH
Autoput, magistralne saobraćajnice, petlje < 22 m usmerena 12 - 14 m 40 - 44 m

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
M-YHA03 - 250 NaVP/MH 250 W 32 000 / 19 000 lm prema izabranoj sijalici 11,2 kg
M-YHA03 - 400 NaVP/MH 400 W 55 000 / 35 000 lm prema izabranoj sijalici 11,6 kg

Montaža i održavanje

montaža

Montaža svetiljke obavlja se pomoću galvanizovanih vijaka i obujmica smeštenih u kućištu,što omogućava sigurno pričvršćivanje na horizontalnu  liru prečnika 60,3 mm ili direktno na stub.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je povlačenjem zatvarača sačinjenog od nerđajućeg čelika koji otvara gornji poklopac kućišta. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.