KONZOLA
CROSS

Nosač CROSS, sa svojom intrigantnom, dinamično koncipiranom prostornom strukturom, nudi praktično rešenje pri osvetljenju raskrsnica i kružnih tokova različitih kategorija, parkirališta, sportskih terena, kao i manipulativnih zona različite namene. Nosač se u potpunosti izrađuje od čeličnih cevi i šipki kružnog preseka, zajedno sa dekorativnim detaljima, međusobno usaglašenih u odnosu na konkretan zahtev i preporučene gabaritne dimenzije.
Osnivna podela na varijantne opcije izvršena je u odnosu na jednostrano ili dvostrano raspoređene čelične zatege.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti

Montaža

montaža
nosač CROSS je predviđen za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika od 76,1 do 114,3mm. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.