SVETILJKA
M-P 01

Projektor M-P 01 predstavlja uobičajeno savremeno rasvetno telo kojim se uspešno rešavaju mnogi svetlotehnički zahtevi vezani za određene funkcionalno definisane celine ili pri akcentovanju pojedinih ambijentalnih partija, odnosno, specifičnih prostornih detalja. 
Projektor se radi sa kućištem od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora od kaljenog stakla, savremeno rešenim optičkim blokom, shodno konvencionalnim ili LED svetlosnom izvoru i sa nosačem koji omogućava rotaciju i jednostavnu montažu.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u crnoj boji.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i nosačima.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteka za fotometrijski proračun može se naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
M-P 01 - 70 NaVP/MH
- - usmereno do 6,0m -
M-P 01 - 150 M.H.
- - usmereno do 8,0m -
M-P 01 20-30 LED
- - usmereno do 6,0m -

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 65
Otpornost na udar: IK 10 

Predspojni uređaji
Stepen zaptivenosti: IP43       
  ( za konvencionalne izvore )
                                                IP 65-67 ( za LED izvore )
 
Klasa električne izolacijeI ili II
Regulacija svetla: 
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
M-P 01 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600/6 300lm prema izabranoj sijalici 4,0kg
M-P 01 - 150 M.H. 150 W 13 500lm prema izabranoj sijalici 4,6kg
M-P 01 - 20-30 LED 20-30W 2 600/3 900lm prema izabranim diodama 3,9kg

Montaža i održavanje

montaža
Montaža projektora obavlja se preko pripadajućeg nosača sa vijcima M10.

održavanja
Pristup sijalici i predspojnim uređajima, odnosno, LED svetlosnom izvoru i napajanju, omogućen je odpuštanjem držača protektora čime je obezbeđen otvoren položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji, odnosno, napajanje su montirani na lako pristupačnom i izmenljivom metalnom nosaču. Kod konvencionalnih izvora, promena sijalice postiže se njenim odvrtanjem sa grla.