Klupe
Klupa FORMA N

Klupa FORMA N predstavlja optimalno rešenje za, gotovo, sve parkovske i urbane prostore različite namene i stilskih opredeljenja. Gabaritne dimenzije klupe iznose 660x885m, dok se dužina, uobičajeno, radi u rasponu od 1 600-1 800mm. Osnovni sklop sačinjava čelična podkonstrukcija sačinjena od većeg broja različitih elemenata međusobno povezanih u celovit sklop, dok se sedište i naslon rade od čamove građe ili druge vrste drveta, shodno zahtevu.

Svi metalni delovi klupe štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe, odnosno njenih nosećih stubića, vrši se u prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću tzv. anker korpe načinjene od povijene i međusobno povezane čelične šipke prečnika 12mm., na rastojanju od 300mm. U podužnom smislu osno rastojanje temelja zavisi od izabrane dužine klupe i najčešće varira u vrednostima 0d 1 340 - 1 540mm. Pritezanje bazne ploče i ankera vrši se odgovarajućim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz, eventualne, izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.