Klupe
Klupa FLORA DUO

Klupa FLORA DUO predstavlja klasično uobličen element urbane opreme koji se zahvaljujući svom dizajnu vrlo pogodno može primeniti u svim tipovima parkovskih i urbanih prostora.Sklop se izrađuje u kombinaciji različitih čeličnih elemenata i profilisanih drvenih letvica ravnomerno raspoređenih duž sedišta i naslona. Klupa se može isporučiti kao samonoseća ili sa ankerima od čeličnih šipki zrakaste forme. 

Svi nadzemni metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL -karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe na prethodno pripremljene betonske temelje vrši se pomoću ankernih šipki od betonskog gvožđa, prečnika 12mm u dužini od 250mm sa zrakastim kracima, zavarenih po obodnim delovima nosača.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prkse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz eventualne izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih detalja i dimenzija.