Barikadni stubići
Barikadni stubić BGF

Barikadni stubić BGF, visine 0,645 m, u potpunosti izrađen kao odlivak aluminijumske legure, robusne, cilindrične forme rasčlanjene sa dva prstenasta žljeba, donosi senzibilitet modernog dizajna koji se optimalno uklapa u savremene prostorne ambijene različite namene. Asortiman proizvoda nudi mogućnost njegovog lakog i raznovrsnog kombinovanja sa ostalim elementima urbane opreme i rasvete. Po zahtevu, stubići mogu biti dodatno opremljeni lancima, odgovarjuće dužine i preseka.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 60,3 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.