Rasvetni stubovi
OPTIMAL

Rasvetni stub OPTIMAL svojim dizajnom i svetlotehničkim karakteristikama osmišljen je kao savremeni sklop namenjen osvetljenju gradskih saobraćajnica, trgova, sportsko rekreativnih zona i različitih urbanih celina koncipiranih u modernom duhu. Sklop se sastoji od cilindričnog čeličnog stuba i konzolno postavljenih svetiljki, oblika plitkog kvadra, izrađenih od aluminijumskog kućišta, dimenzija 100x200mm, protektora od kaljenog stakla i optičkog bloka. Svetiljke se opremaju LED modulima snage od 24 do 120W i u skladu sa tim i dužine kućišta se rade u varijanti od 0,8 ili 1,2m. Rasvetni stub se radi u velikom broju kombinacija, u odnosu na mogući broj svetiljki i njihovu poziciju.

Završna obrada obuhvata zaštitu "epoxi prajmer"-om i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti, dok se postupak toplog cinkovanja sprovodi po zahtevu.

OPTIMAL 1, preporučene visine od 4,0 do 6,0m, izrađuje se u kombinaciji sa čeličnim stubom kružne osnove, prečnika 133,0mm, baznom pločom dimenzija 400x400mm, čeličnim nosačem i svetiljkom od vučenog aluminijumskog profila postavljenom u vidu horizontalne konzole dužine 0,8 ili 1,2m.
OPTIMAL 2 i 3, preporučene visine od 4,0 do 6,0m, izrađuje se u kombinaciji sa čeličnim stubom kružne osnove, prečnika 133,0mm, baznom pločom dimenzija 400x400mm, čeličnim nosačima i dve svetiljke postavljene u vidu horizontalnih konzola na različitim pozicijama.
OPTIMAL 4 i 5, preporučene visine od 4,0 do 6,0m, izrađuje se u kombinaciji sa čeličnim stubom kružne osnove, prečnika 133,0mm, baznom pločom dimenzija 400x400mm, čeličnim nosačima i 3, odnosno 4 svtiljke postavljene u vidu horizontalnih konzola na različitim pozicijama.

Montaža stuba se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj pomoću tzv. "anker korpe" sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane čelične šipke, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno, njegove bazne ploče i ankera ostvaruje se odgovarajućim navrtkama.

Prikazi temelja su informativnog karaktera, dati prema najčešćih primera iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima ili uz eventualne izmene pojedinih elemenata i prateće opreme, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
4m 400 300 20 M16 630 800 600 35
5m 400 300 22 M18 630 800 800 45
6m 400 300 22 M18 630 800 800 45