SVETILJKA
NACION 2

Svetiljka NACION 2, univerzalne forme koja uspešno balansira između modernih i tradicionalnih odrednica, pruža optimalni izbor za efektno rešavanje raznorodne problematike osvetljenja uz kvalitativno unapređenje sadržajnosti svakog prostora.
Osnov svetiljke čini kućište, dizajnerski prepoznatljive forme, izrađeno tehnikom duboko vučenog aluminijuma.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.
 


Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
NACION 2 - 70 NaVP/MH
staza < 7 m usmerena 4 - 4,5 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 4 - 4,5 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
NACION 2 - 100 NaVP/MH
staza < 8 m usmerena 4,5 - 5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4,5 - 5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
NACION 2 - 150 NaVP/MH
staza < 10 m usmerena 5,5 - 6 m 18 - 20 m
trg < 8 m kružna 5,5 - 6 m 14 - 16 m
park < 10 m kružna 5,5 - 6 m 18 - 20 m
NACION 2 30-50 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenostI: IP 66
                                           IP 67( za LED varijantu )

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Potrosnja Temperatura boje Masa
NACION 2 - 70 NaVP/MH 70 W 76 W prema izabranoj sijalici 5,9 kg
NACION 2 - 100 NaVP/MH 100 W 110 W prema izabranoj sijalici 6 kg
NACION 2 - 150 NaVP/MH 150 W 175 W prema izabranoj sijalici 6,6 kg
NACION 2 30-50 LED 30 - 50 W 32 - 52W prema izabranim diodama 6,2 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka je predviđena za vertikalnu montažu na konzolu sa završetkom R 3/4”, što omogućava sigurno pričvršćivanje.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem tri sigurnosna vijka koji omogućavaju pomeranje zaštitnog poklopca sa protektorom u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.