SVETILJKA
FERAL 1

Svetiljka FERAL 1 pripada seriji moderno dizajniranih svetiljki kojima se uspešno rešavaju zahtevi pri osvetljenju trgova, šetališta, poslovnih prostora, školskih dvorišta, stambenih kompleksa, parkova i rekreativnih zona. Kućište svetiljke predstavlja sklop u kombinaciji odlivka od Al legure i Al elemenata, kao što su: podnožje kućišta, dvodelna kapa, unutrašnji prstenasti difuzor, reflektor i poklopna maske, izrađeni tehnikom dubokog izvlačenja metala. Optički sistem, savremenog tehnološkog rešenja, i za konvencionalne i LED izvore, zajedno sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetla.
Svi metalni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
FERAL 1 - 70 NaVP/MH
staza < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
FERAL 1 - 100 NaVP/MH
staza < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
FERAL 1 - 150 NaVP/MH
staza < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m
trg < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
park < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m
FERAL 1 - 24-38 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43        ( za konvencionalne izvore )
                                             IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla :
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
FERAL 1 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 5,9 kg
FERAL 1 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 6 kg.
FERAL 1 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 6,6 kg.
FERAL 1 - 24-38 LED 24-38 W 3 120 / 4 940 lm prema izabranim diodama 6,6 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetilјka se montira na stub sa završetkom prečnika 76 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke.
оdržavanje
Pristup svetlosnom izvoru i predspojnim uređajima, odnosno, napajanju, omogućen je odvrtanjem dva sigurnosna vijka i pomeranjem poklopnog elementa u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji, odnosno napajanje, su pristupačni i nalaze se na posebnim nosačima. Kod klasičnih rešenja promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.