Korpe za otpatke
kanta TUBUS

Kanta za otpatke TUBUS, gabaritnih dim. 380x800mm, u celosti izrađena od čeličnih elemenata, predstavlja primer moderno dizajnirane urbane opreme. Osnov sklopa čini spoljni nosač koji uključuje baznu ploču, stopu i kružno postolje koje je sa poklopcem povezano setom čel. šipki grupisanih sa dve strane. Poklopac i donje postolje izrađuju se u kombinaciji noseče ploče i spoljne maske izvedene postupkom dubokog izvlačenja lima. Poklopac se radi sa aplikacijom od perforiranog lima koja služi kao pepeljara. Cilindrična posuda za otpad radi se od rolovanog pocinkovanog lima sa perforacijom, otvorima na dancetu za oceđivanje i sigurnosnim lancem koji omogućava nesmetano pražnjenje.
Svi elementi kante štite se postupkom toplog cinkovanja i nanosom osnovne boje, dok se završno farbanje radi u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža kante može se vršiti na više načina : 1) pomoću tzv. "anker korpe" sačinjene od tri povijene čelične šipke M12x220mm, međusobno povezane na osnom rastojanju od 182mm; 2) preko utapajućeg dela čelične cevi sa zrakasto postavljenim ojačanjima od povijenog flaha ili 3) pomoću odgovarajućih tiplova, što se, uglavnom, praktikuje u slučaju montaže na već izvedenoj podlozi.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se kanta postavlja u nestandardnim uslovima ili uz određene promene predviđene opreme, potrebno je izvršiti proveru i potrebne korekcije datih dimenzija.