KONZOLA
LABA

Konzola LABA predstavlja vid savremeno koncipiranog nosača od različitih, ravnih i lučno povijanih čeličnih cevi kružnog poprečnog preseka, upotpunjenih sa dekorativnim detaljima od čelika i elementima izvedenim tehnikom dubokog izvlačenja metala, u završnom sklopu pružajući izuzetno zahvalno rešenje za kombinovanje sa velikim brojem stubova i svetiljki raznorodnih stilskih orijentacija.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.
 

Montaža

montaža
konzola LABA je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vršin se pomoću 3 (tri) vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih po obimu stuba pod uglom od 120*.