SVETILJKA
ORION S3

Svetiljka ORION S3 nenametljivom elegancijom ostavlja upečatljiv utisak kako u savremenim urbanim sredinama, tako i u zonama istorijskog karaktera, pri uređenju parkova, šetališta, trgova i stambenih kvartova.
Osnov svetiljke čini kućište od aluminijumske legure, kapa od duboko vučenog aluminijuma i par povijenih čeličnih nosača.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti, kako za konvencionalne, tako i za LED svetlosni izvor.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
ORION S3 - 70 NaVP/MH
staza < 7 m usmerena 4 - 4,5 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 4 - 4,5 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
ORION S3 - 100 NaVP/MH
staza < 8 m usmerena 4,5 - 5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4,5 - 5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
ORION S3 - 150 NaVP/MH
staza < 10 m usmerena 5 - 5,5 m 18 - 20 m
trg < 8 m kružna 5 - 5,5 m 14 - 16 m
park < 10 m kružna 5 - 5,5 m 18 - 20 m
ORION S3 30-50 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 44        ( za konvencionalne izvore )
                                            IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija rasvete :
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
ORION S3 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 12,3 kg
ORION S3 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 12,5 kg
ORION S3 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 13,5 kg
ORION S3 - 30-50 LED 30 - 50 W 4 050 / 6 500 lm prema izabranim diodama 12,5 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub sa završetkom prečnika 76 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke.
оdržavanje
Pristup    sijalici   i    predspojnim  uređajima   omogućen    je   odvrtanjem 4 (četiri) sigurnosna vijka na poklopcu koji  se  okreće oko šarke i  omogućava  otvoreni položaj za sve vreme intervencije. Predspojni  uređaji su   montirani na lako  izmenljivom nosaču. Promena  sijalice postiže se odvrtanjem sa grla smeštenog na nosaču.