SVETILJKA
NACION 3

Svetiljka NACION 3, stilizovane klasične forme i savremenih svetlotehničkih performansi, primer je dekorativnog rasvetnog tela koje daje mogućnost optimalnog osvetljenja urbanih partija sa izrazitijim zahtevima.
Osnovni sklop daje specifično kućište izrađeno tehnikom duboko vučenog aluminijuma.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
NACION 3 - 150 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica < 9 m usmerena 6,5 - 7 m 16 - 18 m
trg < 8 m kružna 6,5 - 7 m 14 - 16 m
NACION 3 - 250 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica <11 m usmerena 7,5 - 8 m 20 - 22 m
trg < 10 m kružna 7,5 - 8 m 18 - 20 m
NACION 3 - LED 52 LED
sporedna saobraćajnica < 8 m usmerena 6 - 6,5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 6 - 6,5 m 12 - 14 m
NACION 3 - LED 80 LED
sporedna saobraćajnica < 10 m usmerena 7 - 7,5 m 18 - 20 m
trg < 9 m kružna 7 - 7,5 m 16 - 18 m

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43       ( za konvencionalne izvore )
                                             IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
NACION 3 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 7,4 kg
NACION 3 - 250 NaVP/MH 250 W 32 000 / 19 000 lm prema izabranoj sijalici 8,4 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka je predviđena za vertikalnu montažu na konzolu sa završetkom R 3/4”, što omogućava sigurno pričvršćivanje.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem tri sigurnosna vijka koji omogućavaju pomeranje zaštitnog poklopca sa protektorom u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.