SVETILJKA
MOMENTUM 3

Svetiljka MOMENTUM 3 upotpunjuje istoimenu seriju prvenstveno nemenjene javnoj rasveti. Bazirana na LED tehnologiji ova svetiljka je projektovana po savremenim svetlotehničkim zahtevima i kao takva uspešno se primenjuje za osvetljenje regionalnih i gradskih saobraćajnica višeg reda, kružnih tokova, raskrsnica i komunikacija unutar funkcionalnih zona. Dvodelno kućište, eliptične forme, izrađeno je od Al legure livene pod pritiskom i zajedno sa protektorom od kaljenog stakla formira celovit sklop unutar koga je smešten modularni LED svetlosni izvor sa odgovarajućim drajverom. Po zahtevu, ugrađuje se i DALI sistem.
Završna zaštita je poliesterskim prahom RAL - 7040 ili po izboru, prema ton karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
MOMENTUM 3/ 80-120 LED
saobraćajnice višeg reda - usmereno 9-12m -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 65
Otpornost na udar: IK 08

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
MOMENTUM 3 LED 80-120W 8 800 - 13 200 lm prema izabranim diodama 10,2kg

Montaža i održavanje

montaža
Montaža se vrši preko cevastog naglavka u sklopu svetiljke, sa ili bez adaptera, predviđenog za kružne stubne ili konzolne nosače, prečnika 76,1mm, odnosno, 60,3mm. Zglobna veza svetiljke sa naglavkom omogućava direktnu montažu  na stubni nosač uz mogućnost podešavanja njenog nagiba u rasponu od -5 do 10 stepeni u odnosu na x osu. Pritezanje svetiljke sprovodi se preko 2 (dva) brezona M8.
održavanje
Pristup optičkom bloku i elektronskim uređajima omogućen je jednostavnim otvaranjem poklopnog dela kućišta.