Segmentni stubovi
MONOLIT KVADRO

Stub MONOLIT KVADRO ilustruje seriju moderno koncipiranih dekorativnih stubnih nosača od različitih čeličnih cevnih profila kvadratnog preseka, razvijenih do visine od 4,5 m, rafinirano svedene linije koja svoju punu afirmaciju potvrđuje u savremenim gradskim ambijentima. Osnovni element sklopa čini monolitno telo stuba, izrađeno sa adekvatnim otvorom za smeštanje RP ploče, osigurača, vijka za uzemljenje i pratećim poklopcem, dok je u podnožju fiksirana odgovarajuća bazna ploča kvadratne osnove, sa otvorima za ankere, a po potrebi, i dodatnim rebrima za ukrućenje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL – karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki.

MONOLIT KVADRO 1 je u potpunosti izrađen od odgovarajuće kvadratne čelične cevi i bazne ploče, međusobno usklađenih dimenzija za preporučenu visinu stuba do 3,0 m.
MONOLIT KVADRO 2 je u potpunosti izrađen od kvadratne čelične cevi i bazne ploče, međusobno usklađenih dimenzija za preporučenu visinu do 4,0 m.
MONOLIT KVADRO 3 je u potpunosti izrađen od kvadratne čelične cevi i bazne ploče sa ojačanjima, međusobno usklađenih dimenzija za preporučenu visinu stuba do 6,0 m.

Montaža stubova vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelji su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
3 m 250 200 20 16 480 700 500 45
4 m 300 250 20 16 480 700 500 45
6 m 350 250 20 16 630 700 600 45