Dekorativne konzole
BEOGRAD

Konzola BEOGRAD se izrađuje u kombinacij čeličnih cevastih profila kružnog preseka i dekorativnih livenih elemenata u vidu geometrijske arabeske umetnute u okviru lučnog dela nosača, svojim završnim efektom približavajući se klasičnim uzorima, što je čini posebno pogodnom pri uređenju parkovskih i urbanih sredina sa prisutnim istorijskim nasleđem ili gde se želi favorizovati tradicionalni ambijent.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.