SVETILJKA
M - P03

Projektor M-P03 predstavlja univerzalno rešenje za osvetljenje velikog spektra tematski različitih prostora i celina, među kojima su najčešći sportski tereni, industrijske hale, naplatne rampe, zone mirujućeg saobraćaja i svi pojedinačni urbani i arhitektonski sklopovi sa potrebom posebno pozicionirane rasvete.
Osnov projektora čini kućište od aluminijumske legura liveno pod pritiskom.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i nosačima.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
M-P03 - 150 NaVP/MH
parking <10m usmerena 6 - 8m 18 - 20 m
sportski teren < 6 m usmerena 6 - 8m 10 - 12 m
fabrički krug < 8 m usmerena 6 - 8m 14 - 16 m
M-P03 - 250 NaVP/MH
parking <13m usmerena 10 - 12 m 24 - 26m
sportski teren < 8 m usmerena 10 - 12 m 14 - 16 m
fabrički krug <10m usmerena 10 - 12 m 18 - 20 m
M-P03 - 400 NaVP/MH
parking <16 m usmerena 12 - 14 m 30 - 32 m
sportski teren <10m usmerena 12 - 14 m 18 - 20 m
fabrički krug <13m usmerena 12 - 14 m 24 - 26m
M-P03 50-150LED LED
- - - - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Potrosnja Temperatura boje Masa
M-P03 - 150 NaVP/MH 150 W 175 W prema izabranoj sijalici 6,1kg
M-P03 - 250 NaVP/MH 250 W 275 W prema izabranoj sijalici 7,2kg
M-P03 - 400 NaVP/MH 400 W 440 W prema izabranoj sijalici 7,5kg
M-P03 50-150 LED LED 50-150W 55-160W prema izabranim diodama 9,0-11,0kg

Montaža i održavanje

montaža

Montaža svetiljke obavlja se pomoću nosača sa vijcima M10.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odpuštanjem držača protektora kojem je omogućen otvoren položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji su montirani u kućištu svetiljke na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se odvrtanjem sijalice sa grla.