Barikadni stubići
Barikadni stubić MONOLIT

Barikadni stubić MONOLIT je primer svedenog, moderno dizajniranog urbanog elementa namenjenog regulaciji prostornih zona po nameni i režimu korišćenja. Izrađuje se od čeličnog kutijastog profila, zajedno sa čeličnom baznom pločom i zasećenog vrha zatvorenog poklopnom pločom sa reljefnim odlivkom grba grada. Može se raditi u rasponu od 500 do 1 200mm, odnosno po zahtevu i kombinovati sa ostalim elementima mobilijara iz istoimene serije.

Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stubića, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa odgovarajućim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.