Barikadni stubići
Barikadni stubić BGU

Barikadni stubić BGU se radi kao kompaktan odlivak od aluminijumske legure, visine 0,75m i u varijanti BGU-Č stubića, izrađenog od kružne čelične cevi prečnika 76,1mm sa ovalnim poklopcem izvedenim tehnikom dubokog izvlačenja metala i livenom baznom stopom, preporučene visine 0,6-1,2m. Jasne i skladno sažete forme, ovi barikadni stubići su pogodni, kako za moderne, tako i za tradicionalne prostore, upotpunjavajući likovnu celovitost ambijenta. Stubići se uspešno mogu kombinovati sa drugim elementima urbane opreme, posebno sa grupacijom koja je kreirana po istim stilskim odrednicama.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
 


Montaža

Montaža stubića, tip BGU vrši se na betonski temelj pomoću anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane čelične šipke, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze i ankera ostvaruje se navrtkama M12. Druga varijanta je pomoću utapajuće čelične cevi, prečnika 48,3mm sa zvezdasto raspoređenim trakama od povijenog flaha.
Montaža stubića, tip BGU-Č vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela čelične cevi, prečnika 76,1mm, zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 (tri) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250mm.
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse i ukoliko aktuelni uslovi odstupaju potrebno je izvršiti korekciju detalja.