KONZOLA
NOSAČ PROJEKTORA

NOSAČ PROJEKTORA je funkcionalni konstruktivni sklop sačinjen od čeličnih cevi kružnog preseka i odgovarajućih horizontalnih prečki od flaha preko kojih se na racionalan način obezbeđuje montaža, prvenstveno, projektora različitih tipova.
U zavisnosti od vrste i broja projektora, varijantna rešenja uključuju brojne kombinacije sa direktnim fiksiranjem, preko dva, tri ili većeg broja vertikalnih kraka, uz odgovarajuće pozicioniranje prečki i dimenzionalno usklađivanje, shodno konkretnim zahtevima.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
nosač PROJEKTORA  je predviđen za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 88,9mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi može se ugraditi i u stubove, odnosno, nosače i drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje nosača vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.