Korpe za otpatke
Korpa za otpatke GARDEN

Korpa za otpatke GARDEN predstavlja tradicionalno rešen urbani element opreme pogodan za sve tipove gradskih i parkovskih prostora, sačinjen od dekorativnog, samonosećeg stubića, tip GARDEN, visine 1,0 m i jedne ili dve korpe od perforiranog čeličnog lima sa ojačanjima i obrtnim mehanizmom za lakše pražnjenje. Korpa je stilski usaglašena sa širokim spektrom mobilijarske opreme, pružajući mogućnost jednostavne realizacije likovno celovitih i skladno upotpunjenih prostora.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža nosećeg stubića korpe vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 76,1 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.