Žardinjere
žardinjera BAROK

Žardinjere iz serije BAROK predstavljaju elemente urbane opreme modelovane sa akcentom na dekorativni efekat uobličen po uzoru na klasične stilske motive i ponuđenih u velikom broju različitih oblikovnih rešenja. Konstruktivni sklop izrađuje se u kombinaciji čeličnih kutijastih profila i ornamentalne ispune od aluminijumske legure, dok je odgovarajuća uložina za biljni zasad od pocinkovanog, rolovanog ili savijenog  lima.
Žardinjere se, po zahtevu, mogu isporučiti kao samonoseće ili sa ankernim šipkama koje omogućavaju fiksiranje u betonski temelj.
Svi delovi se štite osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža žardinjera vrši se u prethodno izveden betonski temelj pomoću ankernih čeličnih šipki M12x250 mm sa zrakastim ojačanjima. Pritezanje ankera i čelične trake, odnosno papučica u dnu konstrukcije, vrši se navrtkom M12.
Za montažu u već izvedene podloge mogu se koristiti i odgovarajući tiplovi.