SVETILJKA
AGAVA

Svetiljka AGAVA donosi moderan koncept dizajna sa pročišćenom i kompaktnom formom u obliku zarubljene kupe koja predstavlja zahvalan motiv za sve vidove urbanog okruženja.
Osnov svetiljke čine kućište i poklopac izvedeni tehnikom dubokog izvlačenja aluminijuma.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i konzolama.


 
 
 

 
 
Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.


 

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
AGAVA - 70 Na VP/MH
staza < 6 m kružno 3,5 - 4 m 10 - 12 m
trg < 6 m kružno 3,5 - 4 m 10 - 12 m
park < 6 m kružno 3,5 - 4 m 10 - 12 m
AGAVA - 100 Na VP/MH
staza < 7 m kružno 4 - 4,5 m 12 - 14 m
trg < 7 m kružno 4 - 4,5 m 12 - 14 m
park < 7 m kružno 4 - 4,5 m 12 - 14 m
AGAVA - 150 Na VP/MH
staza < 8 m kružno 4,5 - 5 m 14 - 16 m
trg < 8 m kružno 4,5 - 5 m 14 - 16 m
park < 8 m kružno 4,5 - 5 m 14 - 16 m

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 54
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj:
Stepen zaptivenosti:IP 43

Klasa električne izolacije: I ili II                                                                                                                                                                                                
Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Potrosnja Temperatura boje Masa
AGAVA - 70 NaVP/MH 70 W 76 W prema izabranoj sijalici 4,6 kg
AGAVA - 100 NaVP/MH 100 W 110 W prema izabranoj sijalici 4,9 kg
AGAVA -150 NaVP/MH 150 W 175 W prema izabranoj sijalici 5,4 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub sa završetkom prečnika 60 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na
nosaču svetiljke, što omogućava sigurno pričvršćivanje svetiljke.

održavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem zatvarača poklopca. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na nosaču svetiljke. Promena sijalice postiže se odvranjem sa grla pričvršćenog na nosaču svetiljke.