Korpe za otpatke
kanta SYMPLU

Kanta za otpatke SYMPLU, vidnih gabaritnih dim. 370x1150mm, pripada grupi savremeno dizajniranih elemenata urbane opreme. Osnov sklopa čini čel. nosač od kutijastih profila, povijen u formi ćirilićnog slova "P" koji se montira utapanjem u betonski temelj. Sa gornje strane nosač je opremljen dekorativnim zaštitnim poklopcem izrađenim od Al lima tehnikom dubokog izvlačenja metala, dok su sa unutrašnje strane raspoređeni čel. distanceri za prihvat kante. Cilindrična kanta, dim. 260x400mm, radi se od pocinkovanog čel. lima sa dekorativnom perforiranom trakom i odgovarajućim dancetom sa otvorima za oceđivanje. 
Zaštita čel. elemenata vrši se postupkom toplog cinkovanja i galvanizacije, te nanosom "epoxi prajmer"-a, dok se završno farbanje vrši u izabranom tonu po RAL- karti.


Montaža

Kanta se fiksira u prethodno pripremljen betonski temelj preko utapajućeg dela čeličnih nosača, dužine 200mm. Ovaj podzemni segment opremljen je zrakasto zavarenim čeličnim šipkama radi boljeg prijanja betona za koinstrukciju. Na visini od 200mm od dna, vertikalni nosači su povezani nivelacionim limom dimenzije 150x310mm, koji obezbeđuje lakšu montažu i pravilno nivelisanje celog sklopa.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se kanta postavlja u nestandardnim uslovima ili uz određene promene predviđene opreme, potrebno je izvršiti proveru i odgovarajuće korekcije datih dimenzija.