SVETILJKA
IMPULS

Svetiljka IMPULS predstavlja autentično rešenje kojim su funkcionalni zahtevi transponovani u prepoznatljivo dizajnersko ostvarenje. Svojim karakteristikama svetiljka zadovoljava savremene kriterijume za osvetljenje saobraćajnica niže klase, zona mirujućeg saobraćaja, rekreativnih i namenskih zona, oblikovanih u modernom duhu. Dvosegmentno telo svetiljke u potpunosti je izrađeno kao odlivak Al legure, modelovano da istovremeno ima i ulogu hladnjaka, dok modularni LED svetlosni izvor ima svojstvo celovitog optičkog slopa. Odgovarajući drajver postavlja se u posebno oblikovano ležište unutar svetiljke čime je omogućen lak pristup. Čel. nosač svetiljke formira se shodno izabranoj poziciji svetiljke na stubu.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti. 
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteka za fotometrijski proračun može se naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
IMPULS 24-50 LED
saobraćajnice, trg, park - usmereno 4-6m -

Optički blok
Stepen zaptivenosti : IP66
Otpornost na udar   : IK10

Napajanje
Stepen zaptivenosti : IP67

Klasa električne izolacije : I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
IMPULS LED 24-50W 3 600 / 7 500 lm prema izabranim diodama 4,2kg

Montaža i održavanje

Montaža svetiljke na stub ili konzolu omogućena je preko dodatnih čeličnih nosača.
Za montažu na konzolu koristi se nosač od kružne čelične cevi odgovarajućeg preseka, ne većeg od D=48,3mm, zavisno od sklopa ilil umeće ili u vidu naglavka postavlja na liru. Fiksiranje se vrši sa 3 (tri) vijka M8 ravnomerno raspoređena pod > od 120`.
Za montažu na stub koristi se nosač - čelični naglavak odgovarajućeg preseka koji se postavlja na vrh stuba i priteže sa 3 (tri) vijka M10 ravnomerno raspoređena po obimu.