SVETILJKA
M-P03

Projektor M-P03 predstavlja univerzalno rešenje za osvetljenje velikog spektra tematski različitih prostora i celina, među kojima su najčešći sportski tereni, industrijske hale, naplatne rampe, zone mirujućeg saobraćaja i svi pojedinačni urbani i arhitektonski sklopovi sa potrebom posebno pozicionirane rasvete. Zastupljeni su konvencionalni i LED svetlosni izvori.Osnov sklopa čini kućište od Al legure livene pod pritiskom. Optički sistem je savremenog tehnološkog rešenje, projektovan u skladu sa izabranim svetlosnim izvorom, i zajedno sa protektorom od kaljenog stakla obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetla. Čelični nosač omogućava rotaciju projektora i njegovu jednostavnu montažu. 
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u crnoj boji.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i nosačima.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
M-P03 - 150 NaVP/MH
parking <10m usmerena 6 - 8m 18 - 20 m
sportski teren < 6 m usmerena 6 - 8m 10 - 12 m
fabrički krug < 8 m usmerena 6 - 8m 14 - 16 m
M-P03 - 250 NaVP/MH
parking <13m usmerena 10 - 12 m 24 - 26m
sportski teren < 8 m usmerena 10 - 12 m 14 - 16 m
fabrički krug <10m usmerena 10 - 12 m 18 - 20 m
M-P03 - 400 NaVP/MH
parking <16 m usmerena 12 - 14 m 30 - 32 m
sportski teren <10m usmerena 12 - 14 m 18 - 20 m
fabrički krug <13m usmerena 12 - 14 m 24 - 26m
M-P03 50-150LED LED
- - - - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 65
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaji

Stepen zaptivenosti: IP 43      ( za konvencionalne izvore )
                                            IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI)

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
M-P03 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 6,1kg
M-P03 - 250 NaVP/MH 250 W 32 000 / 19 000 lm prema izabranoj sijalici 7,2kg
M-P03 - 400 NaVP/MH 400 W 55 000 / 35 000 lm prema izabranoj sijalici 7,5kg
M-P03 50-150 LED LED 50-150W 6 750 / 20 250 lm prema izabranim diodama 9,0-11,0kg

Montaža i održavanje

montaža
Montaža projektora obavlja se preko pripadajućeg nosača sa vijcima M10.

оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima, odnosno LED svetlosnom izvoru i napajanju, omogućen je odpuštanjem držača protektora čime je obezbeđen otvoren položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji, odnosno napajanje, su montirani na lako pristupačnom i izmenljivom metalnom nosaču. Kod konvencionalnih izvora promena sijalice postiže se njenim odvrtanjem sa grla.