Žardinjere
Žardinjera PARK

Žardinjera PARK, prepoznatljive klasične forme sa stilizovanim aplikacijama, afirmiše tradicionalni duh, i kao takva skladno upotpunjuje estetiku svakog prostornog ambijenta, bilo da se radi o javnim parkovskim površinama, gradskim trgovima, zonama sa istorijskim nasleđem, parternim mikrocelinama ili privatnim okućnicama. U potpunosti se izrađuje kao odlivak aluminijumske legure, peharaste forme ili kao polužardinjera, sa ili bez ojačanja za vertikalno fiksiranje.
Svi delovi se štite osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.