Rasvetni stubovi
ASTRAL

Stub ASTRAL predstavlja savremeno rasvetno telo javne namene za osvetljenje saobraćajnica niže kategorije, zona mirujućeg saobraćaja, kao i različitih tipova trgova, pjaceta i namenskih celina uobličenih u modernom duhu. Rasvetni stub se može raditi sa jednom ili dve svetiljke projektovane u vidu naglašene konzolne konstrukcije, postavljene u simetričnom ili smaknutom položaju. Stub i svi elementi konzolnog nosača u potpunosti se rade od različitih aluminijumskih elemenata, međusobno povezanih u celovit sklop. Svetiljka (IP66) je integrisana u okviru kružnog konzolnog segmenta, izrađena kao odlivak Al legure sa hladnjakom, protektorom od kaljenog stakla, priteznog prstena i modularnim LED svetlosnim izvorom, snage 22-58W, sa 24-36 dioda, 167lm/W, 3000-4000K, dok je napajanje smešteno u otvoru stuba.
Završna obrada ukljućuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.

ASTRAL 1 se u potpunosti izrađuje od Al različitih elemenata, preporučene visine od 4,5 - 6,0m sa jednom konzolnom svetiljkom.
ASTRAL 2 se u potpunosti izrađuje od Al različitih elemenata, preporučene visine 4,5 - 6,0m sa dve konzolne, simetrično postavljene svetiljke.
ASTRAL 3 se u potpunosti izrađuje od Al različitih elemenata, preporučene visine od 4,5 - 6,0m sa dve konzolne svetiljke postavljene u smaknutom položaju.

Montaža stuba se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno , njegove bazne ploče i pripadajućih ankera ostvaruje se odgovarajućim navrtkama.

Prikazi temelja su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima ili uz eventualne izmene pojedinih elemenata i prateće opreme, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
4m 350 300 20 M16 630 800 600 40
5m 400 300 22 M18 630 800 600 45
6m 400 300 22 M18 630 800 600 45