Vertikalna zaštita stabala
Vertikalna zaštita stabala LAGUM

Vertikalna zaštita stabala LAGUM je savremeno dizajniran element urbane opreme koji se uklapa u sve vidove urbanih prostora, kao i u parkovske, sportsko rekreativne i komunikacione zone. Radi se od povijenih i ravnomerno raspoređenih čeličnih flahova povezanih poluobručima u dvodelni sklop koji omogućava postavljanje i stabilnu montažu. Vertikalna zaštita, u formi zasečene kupe, sa kružnim osnovama prečnika 570/330mm radi se u varijantama sa vidnom visinom od 1 360, 1 500 i 1 800mm. 
Može se postavljati samostalno i u kombinaciji sa horizontalnom zaštitom LAGUM.
Završna obrada obuhvata dvostruki nanos "epoxi prajmer"-a i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti. Postupak toplog cinkovanja sprovodi se po zahtevu.
 


Montaža

Montaža vertikalne zaštite obuhvata ravnomerno postavljanje dva segmenta konstrukcije oko stabla i njihovo međusobno povezivanje vijcima i navrtkama M8 pozicioniranim na preklopnim delovima poluobruča. Fiksiran sklop, u vertikalnom položaju, pobija se u zemlju u dubini od 150mm, što je olakšano zašiljenim krajevima na flahovima.