Horizontalna zaštita stabala
Horizontalna zaštita stabala LAGUM

Horizontalna zaštita stabala LAGUM, kvadratne osnove, izrađuje se u varijanti gabaritnih dimenzija 1000x1000mm i 1200x1200mm sa centralnim kružnim otvorom prečnika 600mm. Konstrukcija se sastoji iz dve čelične ploče sa zrakasto dizajniranom perforacijom i odgovarajućiom podkonstrukcijom od kutijastih čeličnih profila. Horizontalna zaštita stabala primarno je namenjena primeni u kombinaciji sa vertikalnom zaštitom stabala, tip LAGUM ili GARDEN ali se može koristiti i samostalno, kao element podne obloge oko sadnica, skulptura, izabrane urbane opreme. 
Završna obrada obuhvata postupak toplog cinkovanja, nanos osnovne boje i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti.


Montaža

Montaža horizontalne zaštite sprovodi se ravnomernim polaganjem dva segmenta podkonstrukcije oko stabla, na prethodno poravnatu zemlju, tako da nivo završnih ploča bude u ravni sa podnom oblogom. Povezivanje se vrši pomoću vijaka i navrtki M8 pozicioniranih na bočnim stranicama unutar konstrukcije. Preko učvršćene podkonstrukcije postavljaju se perforirana čelična gazišta i fiksiraju vijcima M8.