SVETILJKA
FENJER ROJAL

Svetiljka FENJER ROJAL je savremeno rasvetno telo dizajnirano po ugledu na tradicionalne forme i pogodno za primenu u ambijentalnim celinama istorijskih vrednosti, parkovima, trgovima i reprezentativnim prostorima. Osnov svetiljke čini spoljni sklop od aluminijumske legure livene pod pritiskom, sačinjen od seta prstenova i zakošenih vertikalnih nosača koji zajedno sa poklopcem i ukrasnom reljefnom ornamentikom čine kućište. Unutar protektora od opal polikarbonata, oblika obrnuto postavljenog zasečenog konusa, smešten je optički blok sa svim potrebnim komponentama zavisno od izabranog svetlosnog izvora.
Svin spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i svetiljkama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
FENJER ROJAL - 70 NaVP/MH
- - kružna - -
FENJER ROJAL - 100 NaVP/MH
- - kružna - -
FENJER ROJAL - 150 NaVP/MH
- - kružna - -
FENJER ROJAL - 30-50 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 65
Otpornost na udar: IK 08

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP43       ( za konvencionalne izvore )
                                             IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
FENJER ROJAL - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 11,3 kg
FENJER ROJAL - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 11,4 kg
FENJER ROJAL - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 11,9 kg
FENJER ROJAL - 30-50 LED 30-50W 2 400 / 4 000 lm prema izabranim diodama 11,7 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se može montirati na stub ili konzolu sa kružnim završetkom prečnika 60,3 - 88,9 mm i to u varijanti kao nadgradni ili ugradni sklop koji se definiše cilindričnim čeličnim nastavkom odgovarajućih dimenzija.

održavanje
Pristup svetlosnom izvoru, odnosno optičkom bloku, vrši se odvijanjem sigurnosnog imbus vijka i otvaranjem poklopca koga pridržava spoljna šarka čime je olakšana eventualna intervencija na terenu.