Držači bicikla
Držač bicikli MODUL

Držač bicikli MODUL predstavlja klasično koncipiran element urbane opreme koji se sa lakoćom uklapa u sve vrste ambijenata. Izrađuje se od različitih čeličnih profila, u širini od 635mm i dužine u rasponu od 780 do 1 940 mm, što pruža mogućnost fleksibilnog prilagođavanja konkretnim zahtevima prostora. Može se raditi u varijanti kao samonoseći, pokretni ili fiksirajući mobilijar sa dodatnim armaturnim nosačima za montažu u betonski temelj.

Držač se štiti postupkom toplog cinkovanja i nanosom osnovne boje, dok se završno farbanje radi u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža držača bicikli sprovodi se pomoću okruglih ankernih šipki, dimenzija 16x300mm sa zrakastim ispustima od tanjih profila, zavarenih sa donje strane konstrukcije na ugaonim pozicijama, koje se utapaju u prethodno pripremljen betonski temelj. U poprečnom smislu međurastojanje ankera, odnosno temelja, iznosi 600 mm, dok u podužnom pravcu ono varira u rasponu od 740 do 1 900 mm, zavisno od izabranog modela.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se držač postavlja u nestandardnim uslovima i uz, eventualne, izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju prikazanih detalja i dimenzija..