Dekorativni stubovi
PANONIJA

Stub PANONIJA je uobličen iz kombinacije livenog postamenta, naglašenog volumena, i para čeličnih cevi međusobno povezanih dekorativnim kuglama, izrađenih tehnikom dubokog izvlačenja metala, zajedno pružajući upečatljiv urbani motiv koji se na dinamičan način akcentuje u bilo kom tipu izabranog prostora.

Varijantnim rešenjima, sa povijenim i smaknutim cevastim delom stabla, u oblikovnom smislu, pružen je kvalitativno nov dizajn koji u mnogome menja završni utisak i proširuje domen primene.

Završna obrada ukljućuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovma svetiljki i konzolama.

 

PANONIJA 1 je izrađena u kombinaciji livenog postamenta i para čeličnih cevi, međusobno povezanih dekorativnim kuglama, izrađenih tehnikom dubokog izvlačenja metala.
PANONIJA 2 je izrađena u kombinaciji livenog postamenta i para simetrično povijenih čeličnih cevi, međusobno povezanih dekorativnim kuglama, izrađenih tehnikom dubokog izvlačenja metala.
PANONIJA 3 je izrađena u kombinaciji livenog postamenta i para lučno povijenih, smaknutih čeličnih cevi, međusobno povezanih dekorativnim kuglama, izrađenih tehnikom dubokog izvlačenja metala.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.