Korpe za otpatke
kanta FORMA

Kanta za otpatke FORMA, gabaritnih dim. 385x700mm, je savremen element urbane opreme pogodan za sve vidove urbanih i parkovskih površina. Radi se u dve varijante, u oba slučaja, sačinjenih je od čeličnih elemenata konstrukcije i spoljne obloge od čamovih letvica, modelovane u formi valjka ili kvadra . Cilindrična posuda za otpad radi se od rolovanog pocinkovanog lima, sa otvorima na dnu za oceđivanje i ručkama. Po zahtevu, kante mogu imati deo za opuške.
Završna obrada metalnih elemenata obuhvata zaštitu "epoxi prajmer"-om i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti, dok se postupak toplog cinkovanja sprovodi po zahtevu. Čamove letvice se štite sredstvom za impregnaciju i lakiraju u izabranom tonu.


Montaža

Kanta se fiksira pomoću centralno postavljenog ankera M16x250mm sa zrakastim prepustima ubetoniranog u prethodno pripremljen temelj. Pritezanje ankera sa podkonstrukcijom vrši se navrtkom M16, postavljenom u okviru podnožja, na poziciji koja umanjuje mogućnost neovlašćenog pomeranja kante.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se kanta postavlja u nestandardnim uslovima ili uz određene promene predviđene opreme, potrebno je izvršiti proveru i potrebne korekcije datih dimenzija.