Rasvetni stubovi
VEKTOR

Stub VEKTOR ilustruje koncept savremenog rasvetnog tela namenjenog osvetljenju gradskih saobraćajnica i komunikacionih zona različite kategorije. Stub se izrađuje u visini od 4,0 do 10,0 m, zajedno sa jednom ili dve svetiljke, u velikom broju varijantnih rešenja, kako po dimenzijama, tako i po njihovom položaju i snazi svetlosnog izvora. Osnov sklopa čini vertikalni čelični nosač pravougaonog preseka, odgovarajućih dimenzija, dok se konzolna kućišta svetiljki formiraju od aluminumijumskih kutijastih profila sa protektorom od kaljenog stakla, optičkim blokom i odgovarajućim adapterom koji se može smestiti i u otvor stuba. Svetiljke su projektovane za modularni LED svetlosni izvor, što obezbeđuje visoke svetlotehničke performanse, sa rasponom snage od 24 do 150W.

Završna obrada uključuje zaštitu čeličnih elemenata postupkom toplog cinkovanja, posle čega se celokupni sklop štiti osnovnom bojom i finalno farba u izabranom tonu po RAL - karti.

VEKTOR 1 je izrađen od čeličnih profila, sa rasponom visine stuba od 4,0 - 10,0m i jednom svetiljkom na vrhu koja se može postaviti u horizontalnom položaju ili pod nagibom.
VEKTOR 2 je izrađen od čeličnih profila, sa rasponom visine stuba od 6,0 - 10,0m i dve svetiljke, međusobno postavljene u smaknutom poretku i horizontalnom položaju, pri čemu gornja može biti i pod nagibom.
VEKTOR 3 je izrađen od čeličnih profila, sa rasponom visine stuba od 4,0 - 10,0m i dve simetrične svetiljke na vrhu, postavljene u horizontalnom položaju ili pod nagibom.

Montaža stubova se vrši na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po jednom ili dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelja su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz eventualnu izmenu detalja i prateće opreme potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
4m 300 215 20 M16 630 800 600 40
6m 400 300 22 M18 630 800 600 50
8m 400 300 22 M18 880 1200 800 50
10m 400 300 24 M20 880 1200 800 60