Klupe
Klupa GARDEN

Klupa GARDEN sastoji se od četiri stubna nosača, izvedena u kombinaciji čelične cevi i dekorativnih odlivaka od aluminijumske legure, čelične podkonstrukcije i drvenog sedišta od čamove građe. Dizajnerski, klupa je usaglašena sa pratećim elementima urbane opreme koji se sa lakoćom uklapaju u sve ambijentalne celine.
Fiksiranje klupe za betonski temelj vrši se preko utapajućeg dela čelične cevi sa dodatnim ojačanjima od povijenog flaha.
Svi nadzemni metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe, odnosno njenih nosećih stubića, vrši se u prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 76,1 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz, eventualne, izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.