Lire i nosači
LIRA RAVNA

LIRA RAVNA predstavlja funkcionalni tip nosača, sačinjen od centralne čelične cevi i horizontalnih kraka, povezanih u stabilan konstruktivni sklop, prvenstveno namenjen za potrebe javne rasvete i odgovarajuće stubove većih visina. Svojom fleksibilnom mogućnošću za promenom dimenzija, profila i stepena zakošenja, uspešno izlazi u susret najraznovrsnijim zahtevima.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije lire kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.