SVETILJKA
IRINA

Svetiljka IRINA svojom tradicionalnom, naglašeno rustičnom formom, predstavlja upečatljiv likovni motiv predodređen za istorijske i klasično koncipirane prostore koji se žele posebno akcentovati ili dodatno oplemeniti novim urbanim motivom.
Osnov sklopa čine kućište i dekorativni detalji, izrađeni tehnikom duboko vučenog aluminijuma i par povijenih čeličnih nosača.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
IRINA - 70 NaVP/MH
staza < 7 m usmerena 4 - 4,5 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 4 - 4,5 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
IRINA - 100 NaVP/MH
staza < 8 m usmerena 4,5 - 5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4,5 - 5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
IRINA - 150 NaVP/MH
staza < 10 m usmerena 5,5 - 6 m 18 - 20 m
trg < 8 m kružna 5,5 - 6 m 14 - 16 m
park < 10 m kružna 5,5 - 6 m 18 - 20 m
IRINA - 24-50 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 66
                                           IP 67 ( za LED varijantu )

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Potrosnja Temperatura boje Masa
IRINA - 70 NaVP/MH 70 W 76 W prema izabranoj sijalici 12,4 kg
IRINA - 100 NaVP/MH 100 W 110 W prema izabranoj sijalici 12,5 kg
IRINA - 150 NaVP/MH 150 W 175 W prema izabranoj sijalici 13,5 kg
IRINA - 24-50 LED 24 - 50 W 26 - 52W prema izabranim diodama 12,5 kg

Montaža i održavanje

montaža

Svetilјka se montira u stub pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na vrhu stuba.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem tri sigurnosna vijka koji omogućavaju pomeranje zaštitnog poklopca sa protektorom u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.