SVETILJKA
FENJER KALEMEGDAN

Fenjer KALEMEGDAN pripada grupi dekorativnih svetiljki baziranih na tradicionalnim uzorima i time pogodnih za primenu u istorijskim celinama, parkovskim zonama i oko stilskih građevina. Kućište svetiljke, gabaritnih dimenzija 518x885mm, u potpunosti se radi kao odlivak aluminijumske legure sa ulivenom čeličnom cevi prečnika 60,3 ili 48,3mm preko koje je omogućena montaža u odgovarajući  stub ili konzolu. Unutar kućišta ugrađen je savremen optički sistem, tako da sklop, zajedno sa protektorom od kaljenog, bistrog ili peskarenog, stakla zadovoljava visoke svetlotehničke zahteve u okviru odgovarajuće klase. Fenjer se radi u varijanti sa konvencionalnim ili LED svetlosnim izvorom.
Svi elementi kućišta štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun. 
 
Datoteke za fotometrijski proračun možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
KALEMEGDAN - 70 NaVP/MH
- - kružna - -
KALEMEGDAN - 100 NaVP/MH
- - kružna - -
KALEMEGDAN -150 NaVP/MH
- - kružna - -
KALEMEGDAN - 38 LED
- - kružna - -

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 43 ( za konvencionalne izvore)
                                            IP  65-67 ( za LED izvore)

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
KALEMEGDAN - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 24,3kg
KALEMEGDAN - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 24,4kg
KALEMEGDAN -150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 24,5kg
KALEMEGDAN - 38 LED 38W 6 346 lm prema izabranim diodama 24,0kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira u stub ili konzolu sa završetkom prečnika 76,1mm, odnosno preko cevnih kružnih nosača prečnika 48,3mm. Pritezanje se vrši pomoću 3 (tri) vijka M10 ravnomerno raspoređena pod uglom od 120*.

održavanje
Pristup svetlosnom izvoru, odnosno optičkom bloku, i kod konvencionalnih i LED varijanti, omogućen je odvrtanjem priteznih vijaka na poklopcu. Predspojni uređaji locirani su ispod poklopca, a kod LED rešenja na posebnom nosaču, tako da su uvid u sklop i moguće intervencije jednostavne.