Držači bicikla
Držač bicikli POLIS

Držač bicikli POLIS izrađen je od povijene čelične cevi prečnika 42,0mm, zajedno sa čel. baznim pločama, međusobno povezanih u jedinstven konstruktivni sklop oblika ćiriličnog slova "P". Namenjen je za sve javne i spezijalizovane prostore gde je prisutno okupljanje i zadržavanje korisnika bicikli i motorcikli. Zahvaljujući svom nenametljivom dizajnu i jednostavnoj montaži nosač se vrlo uspešno uklapa u sve urbane prostore, bez obzira na preovladavajuća stilska opredeljenja i specifične arhitektonske karakteristike.
Držač bicikli se štiti dvostrukim nanosom "epoxi prajmer"-a (prethodno, po zahtevu, vrši se postupak toplog cinkovanja), dok se završno farbanje radi u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža držača bicikli POLIS može se izvesti na 2 (dva) načina.
Prva varijanta je zasnovana na postojanju ukopavajućih delova vertikalnih nosača koji se utapaju u prethodno pripremjene betonske temelje, do nivoa donje stranice baznih ploča.
Druga varijanta nosača radi se sa ukupnom visinom od 1,0m, bez ukopavajućih delova cevi, kod kojih se bazne ploče ankeruju sa po 4 (četiri) odgovarajuća holšrafa u noseći deo podloge.
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se držač postavlja u nestandardnim uslovima i uz, eventualne izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju prikazanih detalja i dimenzija.