Klupe
klupa BAROK

Klupa BAROK je koncipirana po tradicionalnim uzorima, sa posebnim naglaskom na dekorativnim detaljim tako da se uspešno može kombinovati sa ostalim elementima urbane opreme iz istoimene serije. Konstruktivni sklop je izrađen od različitih čeličnih kutijastih profila sa floralnom ispunom od aluminijumske legure i sedištem od drvenih letvica.

Završna obrada metalnih delova podrazumeva nanos osnovne boje i finalno farbanje poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe na prethodno pripremljen betonski temelj vrši se pomoću ankernih šipki M12 sa zrakastim kracima, dužine 250 mm. Pritezanje ankera i bazne ploče klupe vrši se navrtkama M12.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima ili uz eventualne izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.