KONZOLA
BEODEKOR

Konzola BEODEKOR predstavlja dimenzionalno i oblikovno naglašen tip dekorativnog lučnog nosača sačinjen od čeličnih kružnih cevi i livenih ornamenata modelovanih po klasičnim uzorima, tako da se, zajedno sa adekvatno izabranim stubovima i svetiljkama, skladno uklapa u sredine sa istorijskim nasleđem, kao i u nove, urbane i parkovske  ambijente kojima se želi dati poseban značaj i tradicionalni okvir.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.