KONZOLA
LINEA

Konzola LINEA, sačinjena od seta različitih čeličnih cevi kružnog preseka i dodatnih dekorativnih elemenata, izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metal, predstavlja svedeno i geometrijski jasno rešenje, naglašene horizontalne komponente, i kao takva, u kombinaciji sa izabranim stubovima i svetiljkama, posebno uspešno upotpunjuje savremeno koncipirane prostorne ansamble.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

 

Montaža

montaža
konzola LINEA je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3 (tri) vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih po obimu stuba pod uglom od 120*.