SVETILJKA
MOMENTUM 1

Svetiljka MOMENTUM 1 svojim oblikovnim i svetlotehničkim karakteristikama nudi optimalno rešenje za osvetljenje savremenih urbanih prostora različite namene. Konstruisana je kao moderno rasvetno telo bazirano na LED tehnologiji koja obezbeđuje visoke fotometrijske karakteristike, uz uštedu energije, dug vek trajanja i jednostavno održavanje. Osnov svetiljci daje eliptično, dvodelno, kućište izrađeno kao odlivak Al legure livene pod pritiskom i zajedno sa protektorom od kaljenog stakla formira kompaktan sklop unutar koga je smešten modularni LED svetlosni izvor i odgovarajući drajver. Po zahtevu, ugrađuje se i DALI sistem.
Završna zaštita je poliesterskim prahom  RAL 7040 ili po izboru, prema ton karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
MOMENTUM 1/ 20-40 LED
sporedne saobraćajnice - usmereno 4-6m -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 65
Otpornost na udar: IK 08

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje (1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
MOMENTUM 1 LED 20-40W 2 200 / 4 400 lm prema izabranim diodama 2,9kg

Montaža i održavanje

montaža
Montaža se vrši preko cevastog naglavka u sklopu svetiljke, predviđenog za kružni, stubni ili konzolni, nosač prečnika 48,3 mm. Zglobna veza svetiljke sa naglavkom omogućava direktnu montažu na stubni nosač uz mogućnost podešavanja njenog nagiba u rasponu od -5 do 10 stepeni u odnosu na x osu. Pritezanje svetiljke sprovodi se preko 2 (dva) imbus vijka M6x20 mm.
održavanje
Pristup optičkom bloku i elektronskim uređajima omogućen je jednostavnim otvaranjem poklopnog dela kućišta.