KONZOLA
CITY

Konzola CITY i CITY MIRROR predstavljaju dekorativne, u potpunosti odlivene nosače koji se, sa adekvatno izabranim svetiljkama, skladno uklapaju u sve arhitektonske stilove i prostorne ambijente. Izrađuju se kao stubne ili fasadne konzole sa dodatnim zidnom pločoma koja omogućava laku i stabilnu montažu.
Varijantna rešenja nude set gradacijski razvijenog osnovnog oblika konzole, dimenzionalno usklađenog sa različitim veličinama svetiljki sa kojima se optimalno kombinuje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

 

Montaža

montaža
zidna verzija konzole CITY i CITY MIRROR fiksira se pomoću 4 (četiri) odgovarajuća tipla, shodno konstruktivnoj podlozi.
Montaža stubnih verzija ovih konzola vrši se pomoći 3 (tri) vijka M8.