KONZOLA
LUK

Konzola LUK se izrađuje od čeličnih cevastih profila kružnog preseka, zajedno sa pripadajućim dekorativnim odlivcima i rozetnom, izvedenom tehnikom duboko vučenog metala, međusobno povezanih u celovit, likovno jasan, lučni nosač namenjen odgovarajućim tipovima svetiljki, nenametljivo se uklapajući i dopunjujući uz sve prostorne sadržaje.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.


 


Montaža

montaža
konzola BEOGRAD je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 60,3 mm ali se redukcijom upadajućeg dela centralnog nosača konzole može postaviti i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću tri vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno zavarenih po obimu stuba pod uglom od 120* .