Dekorativne konzole
LUK

Konzola LUK se izrađuje od čeličnih cevastih profila kružnog preseka, zajedno sa pripadajućim dekorativnim odlivcima i rozetnom, izvedenom tehnikom duboko vučenog metala, međusobno povezanih u celovit, likovno jasan, lučni nosač namenjen odgovarajućim tipovima svetiljki, nenametljivo se uklapajući i dopunjujući uz sve prostorne sadržaje.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.