SVETILJKA
FERAL 1

Svetiljka FERAL 1 pripada seriji moderno dizajniranih svetiljki kojima se uspešno rešavaju zahtevi pri osvetljenju savremenih trgova, šetališta, poslovnih prostora, školskih dvorišta, stambenih kompleksa, parkova i rekreativnih zona.
Kućište svetiljke je izrađeno od legure aluminijuma, dvodelne kape, unutrašneg prstenastog difuzora i poklopne maske od duboko vučenog aluminijuma.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
FERAL 1 - 70 NaVP/MH
staza < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
FERAL 1 - 100 NaVP/MH
staza < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
FERAL 1 - 150 NaVP/MH
staza < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m
trg < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
park < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Potrosnja Temperatura boje Masa
FERAL 1 - 70 NaVP/MH 70 W 76 W prema izabranoj sijalici 5,9 kg
FERAL 1 - 100 NaVP/MH 100 W 110 W prema izabranoj sijalici 6 kg.
FERAL 1 - 150 NaVP/MH 150 W 175 W prema izabranoj sijalici 6,6 kg.

Montaža i održavanje

montaža
Svetilјka se montira na stub sa završetkom prečnika 76 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem dva sigurnosna vijka koji omogućavaju pomeranje zaštitnog poklopca u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na vertikalnim nosačima optičkog bloka. Promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.